deelnamebevestiging fotoshoots


PAGINA HEADER OVERALL
 
Ondergetekende verklaart hierbij belangeloos te hebben deelgenomen aan een fotoshoot, georganiseerd tijdens de Lady’s Day in Rosmalen door organisator Boekuwevents op zaterdag 21 april 2018, en als zodanig als fotomodel geposeerd te hebben voor fotograaf Jozef de Wit.
 
 

  voornaam

  achternaam

  geboortedatum

  adres

  postcode

  woonplaats

  GSM-nummer

  e-mail adres

  Het is mij bekend dat het eigendomsrecht/copyright van de foto’s berust en in gezamenlijke handen is van bovengenoemde organisator en fotograaf en dat ik deze zal respecteren.

  Ik ben er mee bekend dat ik de foto’s niet zonder toestemming van deze mag (laten) bewerken.

  Voorts heb ik er notie van genomen, dat voor zowel organisator, fotograaf als mijzelf geldt, dat wij geen van allen de foto’s voor commerciële doelen kunnen, mogen en zullen gebruiken, zonder dat hiervoor vooraf de schriftelijke toestemming van alle drie de partijen verkregen is en over eventuele opbrengsten van gelden in deze een contractuele overeenkomst gesloten is.

  Door acceptatie en ontvangst van de foto’s, verklaar ik zonder meer, dat deze tevens door organisator en fotograaf gebruikt kunnen en mogen worden in een eventuele eigen portfolio. Voor zo ver ik niet wil dat er van bepaalde foto’s uit deze fotoshoot gebruik gemaakt wordt, zal ik dit binnen een week na ontvangst van de foto's schriftelijk per e-mail kenbaar maken aan organisator.

  Tot slot geef ik hierbij mijn ervaringen weer met de fotograaf :

  het gaat, ik zou niet gauw weer een shoot met hem doen
  valt wel mee eigenlijk, wel aardig maar beslist geen topper
  redelijk, best bekwaam en voelde mezelf wel op mijn gemak
  een topper die zowel zijn vak als zijn kennis aardig beheerst
  subliem, ik wil zo weer een keer een fotoshoot met hem doen !

  Ik heb de volgende aanmerkingen op en/of tips voor het event en/of de fotograaf

  Ik verklaar hierbij, bovenstaande naar waarheid en juistheid ingevuld te hebben, en dat ik door op ‘verzenden’ te drukken akkoord ga met genoemde voorwaarden.

  Ik krijg (mogelijkerwijs in de SPAM-box) automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail van de fotoshoots account van de Lady’s Day, waarin ik alle hierboven door mij ingevulde gegevens terugvindt. Ik zal deze meteen na ontvangst controleren op juistheid. In het geval er eventueel wijzigingen hierin aangebracht dienen te worden, zal ik dit onverwijld meteen melden per e-mail middels een reply-bericht hierop.

  Ik ben er van op de hoogte, dat al mijn bovenstaande persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden en dat hierop de wet privacy persoonsgegevens van toepassing is.

  plaats

  datum verzending